3.4.10

Berjuang Itoe...,

Berjuang itoe..., 
memulai dari tidak ada, 
jadi kecil, 

tumbuh berkembang, 
besar 
dan mempertahankannya 
agar tetap berjiwa besar bersama kebesaran. 

Berjuang itoe..., 
maju tak gentar, 
mundur pun atas kemantapan pertimbangan. 
Semua tanpa penyesalan. 

Berjuang itoe..., 
proses untuk sebuah tujuan. 

Tujuan yang membahagiakan, 
yang kadang kala diselingi kegetiran. 

Berjuang itoe..., pilihan. 
Pilihan untuk mengusahakan atau mendiamkan. 

Dan saya hidup dengan berjuang. (gn)

No comments:

Post a Comment